Uzavírky - objízdné trasy

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na akci :

BLOVICE – ČISTÁ BEROUNKA

-  stoka D1, D4, výtlak  VII a VIII, čerpací stanice č. 7 a 8

V souvislosti s výstavbou dojde k úplné uzavírce silnice č.  III/117 45 v obci Vlčice v úseku mezi křižovatkou s MK (cesta k rychlé záchranné službě) a koncem obce Vlčice ve směru na Ždírec

Objízdné trasy po dobu uzavírky v termínu 01.04.2011 do 31.8.2011 budou:

a) Blovice – Smederov – Žďár – Ždírec po silnicích č. III/177 11, III/11742, III/117 43 a III/117 46 pro všechna vozidla v uvedeném směru a pro vozidla s okamžitou hmotností do 3,5 t v opačném směru

b) Ždírec – Žďár – Louňová – Hradišťský újezd – Blovice po silnicích č. III/117 46, III/117 42 a III/177 11 v uvedeném směru pro vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 t

Uzavírka se povoluje a objížďka nařizuje z důvodu provádění stavebních prací na výstavbě kanalizace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na akci :

BLOVICE – ČISTÁ BEROUNKA

-  stoka A7, A11 (v ulici Husova), A 15 (v ulici Luční)

V souvislosti s výstavbou dojde k úplné uzavírce silnice č.  II/117 v obci Blovice

a) v úseku mezi č.p. 63 (autoservis u řeky) a křižovatkou se silnicí č. II/178 (restaurace Na Čabardě) v termínu od 01.04.2011 do 15.05.2011 (dále jen „uzavírka Luční ulice“)

b) v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací 5. května a křižovatkou s místní komunikací Sýkorova ulice v termínu od 01.04.2011 do 31.08.2011 (dále jen „uzavírka Husovy ulice“)

a nařizuje objížďky se stanovenou trasou

a) pro uzavírku Luční ulice jednosměrně po trase Spálené Poříčí – Nezvěstice – Žákava – Zdemyslice – Blovice po silnicích č. II/117, I/19, III/1777 a II/178 v uvedeném směru a v opačném směru po trase Blovice – Struhaře – Spálené Poříčí po silnicích č. II/117, III/177 11 a III/177 15

b) pro uzavírku Husovy ulice obousměrně po silnici č. III/177 11 a po místní komunikaci Poplužní ulice

Objízdné trasy neumožňují přepravu nadměrných nákladů. Uzavírka se povoluje a objížďka nařizuje z důvodu provádění stavebních prací na výstavbě kanalizace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 2.5.2011 budou zahájeny stavební práce na akci :

BLOVICE – ČISTÁ BEROUNKA

-  stoka A 12 (ul. Pobřežní)

V souvislosti s výstavbou dojde k úplné uzavírce části místní komunikace Pobřežní v obci Blovice

v úseku od ulice Hradišťská ve směru k řece  v termínu od 02.05.2011 do 31.08.2011.

Uzavírky - objízdné trasy
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.