Základní popis projektu

6. října 2010 byla poklepem na základní kámen slavnostně zahájena největší investiční akce v Blovicích posledních 20-ti let - "Čistá Berounka, etapa II, projekt C". Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a intenzifikaci ČOV v Blovicích a dále kanalizaci a vodovod v rokycanském Borku. Projekt má být hotový do konce roku 2012.

Akce je spolufinancována EU z programu OPŽP a ze státního rozpočtu.

Generálním dodavatelem akce je sdružení firem Metrostav, a.s. a EUROVIA CS a.s.. Manažerem projektu je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.
Celkové náklady projektu (Blovice-Rokycany) se odhadují na 135 428 381 Kč, z toho dotace z EU činí 115 114 124 Kč.

Vyčistit povodí Staré řeky si vytyčil za úkol Svazek obcí povodí Berounky, který na provedení akce získal finanční prostředky z Fondu soudržnosti EU a od Státního fondu životního prostředí.


Předpoklad dokončení prácí blovické čistírny odpadních vod je červenec 2011. Její 14měsíční zkušební provoz by měl být uzavřen do října 2012.

Tým sdružení společnost EUROVIA CS vybuduje v rámci projektu C na akci Čistá Berounka ještě kanalizaci po celém území rokycanské městské části Borek. Ta celkem obsáhne přes pět kilometrů gravitačních stok a výtlaků včetně šesti čerpacích stanic. Dále v Rokycanech proběhne dostavba veřejného vodovodu a další část jeho rozvodů bude zrekonstruována.

Základní popis projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.