Členění stavby

Členění projektu je do čtyř částí:

C1 -  ROKYCANY - KANALIZACE

C2 -  ROKYCANY - VODOVOD

C3 -  BLOVICE - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE KANALIZACE

C4 -  BLOVICE - INTENZIFIKACE ČOV

Členění stavby
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.