Kontakty

Investor akce:

Svazek obcí Povodí Berounky, se sídlem Náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, zastoupený Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (ÚKEP), tel. 378 035 969, e-mail: havel@ukep.eu

Dodavatel:

sdružení firem METROSTAV, a.s. (část Blovice)

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kšír, tel:724 762 565

a

EUROVIA CS a.s. (část Rokycany)

kontaktní osoba: Ing. Havlíček, tel. 731 601 088

Správce stavby:

Sdružení firem MOTT MACDONALD spol. s r.o. a AECOM s.r.o., kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Leška, tel.602 150 095, kancelář: areál firmy ZETEN, Husova 276, BloviceOdpovědná osoba města Blovice:

Mgr. Hana Wenigová, tel. 371 516 152, e-mail: hana.wenigova@mublovice.czManažer projektu:

ÚKEP města Plzně, p.o., kontaktní osoba: Ing. Josef Havel, tel.: 725 782 369, e-mail: havel@ukep.eu

Kontakty
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.