Financování projektu

Způsobilé výdaje: 141 846 958,90 Kč

Dotace EU z OPŽP: 101 307 825,79 Kč (85%)

Dotace SFŽP ČR: 5 959 283,87 Kč (5%)

Příspěvek příjemce dotace: 11 918 567,75 Kč (10%)

Financování projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.