Oznámení o zahájení prací na nových objektech

Omlouváme se za dočasná omezení po dobu výstavby.

Sdružení firem Metrostav - Eurovia

Rokycany

Dne 10.11.2010 byly zahájeny práce na  ČS Borek 01, výtlak V-D II. Práce probíhaly na komunikaci II/605 v ulici Pražská, v úseku ulic Škroupova – K Huti

Blovice - kanalizace část C.3

Dne 25.10.2010 byly zahájeny stavební práce v ul. Luční na stoce A3. 


Dne 1.11.2010 byly zahájeny stavební práce u vjezdu do "Krytu" po křižovatku k "RZS", stoka D3 a výtlak VII.

Dne 4.1.2011 byly zahájeny stavební práce na odlehčovací stoce A 15 v ul. Luční.

Dne 24.1. 2011 byly zahájeny stavební práce na kanalizační stoce D1 v části Vlčice (místní komunikace k lesu nad železničním přejezdem)

Dne 3.2.2011 byly zahájeny stavební práce na kanalizační stoce D2 v místní komunikaci k RZS v části Vlčice.

Dne 8.2.2011 byly zahájeny stavební práce na bezpečnostním přepadu z Čerpací stanice č. 6 v areálu Domu pro seniory v části Vlčice. Souběžně s těmito pracemi probíhá pokládka výtlačného potrubí č.6 z rekonstruované stávající ČOV v areálu domu pro seniory po křižovatku k RZS.

Dne 2.3.2011 budou zahájeny stavební práce na výtlaku  V4a, V4b vedoucí pod řekou z části Bohušov směrem k Pobřežní ulici. Následně po provedení těchto dvou výtlaků budou zahájeny stavební práce čerpací stanici ČS 4 v části Bohušov.

Dne 9.2.2011 byly zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 10 v ulici Bečvářova.

Dne 7.3.2011 budou zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 1, výtlaku V1 a čerpací stanici ČS 1 v ulici Polní.

Dne 15.3.2011 budou zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 2, výtlaku V2 a čerpací stanici ČS 2 v ulici U Lípy.

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na stoce D1, D4, výtlaku VII a VIII, čerpací stanicích č. 7 a 8 v části Vlčice (v komunikaci průtah Vlčice ve směru na Ždírec od odbočce k rychlé záchranné službě). S těmito pracemi je spojena úplná uzavírka této komunikace v termínu 1.4.2011 - 31.8.2011.

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 15 v ulici Luční. S pokladkou kanalizačního řádu je spojena i přeložka vodovodního potrubí. Tyto stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku komunikace  od 1.4.2011 do 15.5.2011 (v části ulice od Čabardy k pneuservisu).

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 11 a A7 v ulici Husova. S těmito pracemi je spojena úplná uzavírka této komunikace v termínu 1.4.2011 - 31.8.2011 (zahájení prací od ulice 5.května).

Dne 1.4.2011 budou zahájeny stavební práce na kanalizační stoce A 8 a A 10a v ulicích Pod Rybníčkem, Bečvářova, Lidická. S těmito pracemi je spojena úplná uzavírka této komunikace v termínu 1.4.2011 - 31.8.2011.

Od 4.4.2011 budou zahájeny stavební práce na stokách B v části Bohušov, osazení čerpací stanice ČS 4 v prostoru u Husiny a pokládka kanalizačního potrubí v jednotlivých ulicích.

Od 5.4.2011 budou zahájeny stavební práce na bezpečnostním přepadu a stavební úpravě stávající čerpací stanici Pod Zámkem (v areálu zámecké zahrady).

Od 2.5.2011 budou zahájeny stavební práce na odlehčovací stoce A12 a přeložkách inženýrských sítí  v ulici Pobřežní. Práce se vyžádají úplnou uzavírku Pobřežní ulice.

Od 11.7.2011 budou zahájeny stavební práce na pokládce kanalizace v Americké a Bělohrobského ulici. Tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku těchto ulic.

Od 15.7.2011 budou zahájeny stavební práce na pokládce kanalizační stoky  A3 - 1 v místní bezejmenné komunikaci (slepá "Ulička" kolmá na ul. Luční vpravo za odbočkou na ČOV Blovice).

Od 2.3.2012 budou zahájeny stavební práce rekonstrukci stávajících kanalizačních šachet v Jirotově ulici. Tyto práce si vyžádají částečné omezení provozu.  


 

Blovice - ČOV část C.4

- Dne 3.1.2011 budou zahájeny stavební a technologické práce na intenzifikaci ČOV Blovice.

 

Oznámení o zahájení prací na nových objektech
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.