9_2011

A 12A 12 A 12A 12 A 13A 13 A 13aA 13a B1 po dokončení pokládkyB1 po dokončení pokládky
Čerpání spodní vody A13, A14Čerpání spodní vody A13, A14 ČS 3ČS 3 ČS 5ČS 5 ČS 3ČS 3 Demolice stávající stoky A12Demolice stávající stoky A12
Dokončená pokládka C1Dokončená pokládka C1 Dokončování ČOVDokončování ČOV Frézování na překop B1 a B2Frézování na překop B1 a B2 Lapák SO 02Lapák SO 02 Lapák SO 02Lapák SO 02
Nafrézováno pro C2Nafrézováno pro C2 Objekt kalového hospodářstvíObjekt kalového hospodářství OdstředivkaOdstředivka Příprava pro asfalty A13aPříprava pro asfalty A13a SeparátorSeparátor
SO 02SO 02        
9_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.