8_2011

ČOV Blovice - náhradní odvod kanalizaceČOV Blovice - náhradní odvod kanalizace Kanalizace Blovice - před úpravou povrchůKanalizace Blovice - před úpravou povrchů Kanalizace Blovice - ČS před osazenímKanalizace Blovice - ČS před osazením Kanalizace Blovice - pokládka rámu BenešKanalizace Blovice - pokládka rámu Beneš Kanalizace Blovice - pažení výkopuKanalizace Blovice - pažení výkopu
Kanalizace Blovice - pažení výkopuKanalizace Blovice - pažení výkopu Kanalizace Blovice - překop komunikaceKanalizace Blovice - překop komunikace Kanalizace Blovice - pilota pro ochranu základůKanalizace Blovice - pilota pro ochranu základů Kanalizace Blovice - výkop kanalizaceKanalizace Blovice - výkop kanalizace ČOV Blovice - demontáž nádržeČOV Blovice - demontáž nádrže
Kanalizace Blovice - výkop kanalizaceKanalizace Blovice - výkop kanalizace Kanalizace Blovice - ČS před osazenímKanalizace Blovice - ČS před osazením Kanalizace Blovice - bourací práceKanalizace Blovice - bourací práce Kanalizace Blovice - vystrojená ČSKanalizace Blovice - vystrojená ČS  
8_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.