7_2011

Kanalizace Blovice - Pilíř rozvodu elektrické sítěKanalizace Blovice - Pilíř rozvodu elektrické sítě Kanalizace Blovice - přechod výtlaku přes řekuKanalizace Blovice - přechod výtlaku přes řeku Kanalizace Blovice - deponie kanalizačních trubKanalizace Blovice - deponie kanalizačních trub Kanalizace Blovice - hutnění rýhyKanalizace Blovice - hutnění rýhy Kanalizace Blovice - kamerové zkouškyKanalizace Blovice - kamerové zkoušky
Kanalizace Blovice - hutnění rýhyKanalizace Blovice - hutnění rýhy Kanalizace Blovice - výkop pro kanalizaciKanalizace Blovice - výkop pro kanalizaci Kanalizace Blovice - uzávěra před výkopemKanalizace Blovice - uzávěra před výkopem Kanalizace Blovice - ČS 6Kanalizace Blovice - ČS 6 Kanalizace Blovice - zahutněná rýhaKanalizace Blovice - zahutněná rýha
Kanalizace Blovice - ČS 6Kanalizace Blovice - ČS 6        
7_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.