6_2011

Betonáž dělící stěny v ČS 6Betonáž dělící stěny v ČS 6 Čištění a vývozy sedimentů před zahájením na ČS 6Čištění a vývozy sedimentů před zahájením na ČS 6 Demolice stávající šachty a vajíčka na A12 Demolice stávající šachty a vajíčka na A12 Feka vůz na přečerpávání splašků na ČS 6 Feka vůz na přečerpávání splašků na ČS 6 Každodenní vývozy denních splašků v domově důchodců v ČS 6Každodenní vývozy denních splašků v domově důchodců v ČS 6
Odvoz a likvidace sedimentů z ČOV v domově důchodců ČS 6 Odvoz a likvidace sedimentů z ČOV v domově důchodců ČS 6 Pikování betonuPikování betonu Pokládka kanalizacePokládka kanalizace Pokládka kanalizacePokládka kanalizace Pokládka rámu BenešPokládka rámu Beneš
Osazení technologieOsazení technologie Postupné podchytávání základu domů na A12Postupné podchytávání základu domů na A12 Potrubní lávka na výtlaku 7Potrubní lávka na výtlaku 7 Průběžné uklízení po pokládce kanalizace B1Průběžné uklízení po pokládce kanalizace B1 Přípojka pro ČS 1 - dokončování terénekPřípojka pro ČS 1 - dokončování terének
Řezání asfaltu na přípojky D1Řezání asfaltu na přípojky D1 Stísněné podmínky na stoce B5Stísněné podmínky na stoce B5 Těžení kamenů na stokách BTěžení kamenů na stokách B Ukázka průběžně vytěžených buližníků stoky BUkázka průběžně vytěžených buližníků stoky B Zkouška aeračního systému na kalovém hospodářství - medium vodaZkouška aeračního systému na kalovém hospodářství - medium voda
6_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.