5_2011

A3A3 Asfalty A3 a opravy krajnicAsfalty A3 a opravy krajnic Asfalty A15Asfalty A15 B4B4 Čištění a dezinfekce na ČS 6Čištění a dezinfekce na ČS 6
Frézování před zahájením na A7Frézování před zahájením na A7 Krystalizační stěrky na SO 05Krystalizační stěrky na SO 05 Obnovení propustkůObnovení propustků Opravy asfaltu a propustkůOpravy asfaltu a propustků Kanalizační šachta průběžnáKanalizační šachta průběžná
Přečerpávání na A10Přečerpávání na A10 Svahování + hydroosev na A3Svahování + hydroosev na A3 Technologie ČOV - kalovéTechnologie ČOV - kalové Technologie ČOVTechnologie ČOV TS na ČOVTS na ČOV
Zajištění pracoviště na D1Zajištění pracoviště na D1        
5_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.