4_2011

DN 800 stoky A15DN 800 stoky A15 Jímka sdruženého objektu SO 01Jímka sdruženého objektu SO 01 Kalové hospodářství SO 05Kalové hospodářství SO 05 Kotvy pro konstrukci odstředivky SO 05Kotvy pro konstrukci odstředivky SO 05 Příprava na betonáž základů Z1 a Z2 v SO 05Příprava na betonáž základů Z1 a Z2 v SO 05
Strojní hrubé česle PS 01.2 Strojní hrubé česle PS 01.2 Výtlačná potrubí PS 01.1Výtlačná potrubí PS 01.1 Zaplavená kalová nádrž SO 05Zaplavená kalová nádrž SO 05    
4_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.