3_2012

Kanalizace Blovice - retenční nádrž po odbedněníKanalizace Blovice - retenční nádrž po odbednění Kanalizace Blovice - terénní úpravy u retenční nádržeKanalizace Blovice - terénní úpravy u retenční nádrže      
3_2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.