3_2011

Betonáž kalové nádrže SO 05Betonáž kalové nádrže SO 05 Čerpací šachta náhradní transporty ČOVČerpací šachta náhradní transporty ČOV ČOV - kalové hospodářstvíČOV - kalové hospodářství ČOV - kalové hospodářstvíČOV - kalové hospodářství ČOV PS 01.1ČOV PS 01.1
Dolamování horniny 5 na stoce A3Dolamování horniny 5 na stoce A3 Dolamování horniny - stoka A3Dolamování horniny - stoka A3 Frézování stoky A4Frézování stoky A4 Osazení indukčního průtokoměru PS 01.1Osazení indukčního průtokoměru PS 01.1 Pracoviště stoky A1Pracoviště stoky A1
Protlak pro výtlak 4Protlak pro výtlak 4 Protlak pro výtlak 4Protlak pro výtlak 4 Stávající ČS Pod zámkemStávající ČS Pod zámkem Stoka D1Stoka D1 Stoka D2Stoka D2
Sváření ocele chrániček SO 06Sváření ocele chrániček SO 06 Těžená hornina stoky D1Těžená hornina stoky D1 Vrtací skalní hlavaVrtací skalní hlava Vrtání řízeného protlaku č. 4 Vrtání řízeného protlaku č. 4 Vystrojení potrubí kalů PS 01.1 Vystrojení potrubí kalů PS 01.1
Vystrojení čerpadel 01.1.1Vystrojení čerpadel 01.1.1 Vytěžená část materiálu - stoka D1Vytěžená část materiálu - stoka D1      
3_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.