2_2011

Fotodokumentace

ČOV Blovice - úprava základové deskyČOV Blovice - úprava základové desky Kanalizace Blovice - hutnění pláněKanalizace Blovice - hutnění pláně Kanalizace Rokycany.Borek - geologické poměryKanalizace Rokycany.Borek - geologické poměry ČOV Blovice - betonáž centrální ČSČOV Blovice - betonáž centrální ČS Kanalizace Blovice - ČS před rekonstrukcíKanalizace Blovice - ČS před rekonstrukcí
Kanalizace Rokycany-Borek - ČS k vystrojeníKanalizace Rokycany-Borek - ČS k vystrojení ČOV Blovice - betonáž centrální ČSČOV Blovice - betonáž centrální ČS Kanalizace Rokycany-Borek - přestropení ČS 6Kanalizace Rokycany-Borek - přestropení ČS 6 Kanalizace Rokycany Borek - řezání asfaltůKanalizace Rokycany Borek - řezání asfaltů Kanalizace Blovice - výkop rýhy kanalizaceKanalizace Blovice - výkop rýhy kanalizace
Kanalizace Blovice - pokládka kanalizaceKanalizace Blovice - pokládka kanalizace Kanalizace Blovice - hutnění rýhyKanalizace Blovice - hutnění rýhy      
2_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.