12_2011

Asfalty A9Asfalty A9 Asfalty A10Asfalty A10 Asfalty B4Asfalty B4 Asfalty C1 ve státní komunikaciAsfalty C1 ve státní komunikaci Betonáž - podkladní beton RNBetonáž - podkladní beton RN
ČS 3 při uvedení do provozuČS 3 při uvedení do provozu Oplocení staveniště RNOplocení staveniště RN RNRN Šachta - stoka A3Šachta - stoka A3 Šachta - stoka A10Šachta - stoka A10
Pobřežní ul.Pobřežní ul. Vystrojení ČS 5Vystrojení ČS 5      
12_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.