11_2011

Asfalty A10Asfalty A10 Asfalty B4Asfalty B4 ČS 4ČS 4 ČS Pobřežní ul. - pře výměnou čerpadelČS Pobřežní ul. - pře výměnou čerpadel Demolice stoky na A12Demolice stoky na A12
Demolice stoky na A12Demolice stoky na A12 Dolamování B3Dolamování B3 Kameny ze stok BKameny ze stok B Náhradní obtok RNNáhradní obtok RN Přeložky plynu - Pobřežní ul.Přeložky plynu - Pobřežní ul.
Výkop pro RNVýkop pro RN Výkop RNVýkop RN Vystrojování ČS 5Vystrojování ČS 5    
11_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.