10_2011

Kanalizace Blovice - zásyp před hutněnímKanalizace Blovice - zásyp před hutněním Kanalizace Blovice - úprava povrchůKanalizace Blovice - úprava povrchů Kanalizace Blovice - úprava povrchůKanalizace Blovice - úprava povrchů Kanalizace Blovice - čerpací staniceKanalizace Blovice - čerpací stanice Kanalizace Blovice - čerpací staniceKanalizace Blovice - čerpací stanice
Kanalizace Blovice - hutnění před úpravou povrchůKanalizace Blovice - hutnění před úpravou povrchů Kanalizace Blovice - pilíř rozvodu inženýrských sítíKanalizace Blovice - pilíř rozvodu inženýrských sítí Kanalizace Blovice - kanalizační stokaKanalizace Blovice - kanalizační stoka Kanalizace Blovice - úprava povrchůKanalizace Blovice - úprava povrchů Kanalizace Blovice - oddělovací komoraKanalizace Blovice - oddělovací komora
10_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.