1_2012

1. část bednění stěn RN1. část bednění stěn RN 2. část bednění stěn RN2. část bednění stěn RN Armování stěn RNArmování stěn RN Bednění - 1. část betonážeBednění - 1. část betonáže Odbednění stěn 1. části betonáže stěn RNOdbednění stěn 1. části betonáže stěn RN
RNRN Stoka A12 v provozuStoka A12 v provozu Zásyp přípojky na B1Zásyp přípojky na B1 Zimní opatření po betonáži stěn vč. temperaceZimní opatření po betonáži stěn vč. temperace  
1_2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.