1_2011

Kanalizace Blovice - Luční ulice - trasa před výkopem    Kanalizace Blovice - Luční ulice - trasa před výkopem Kanalizace Blovice - Luční ulice -  po osazení kanalizaceKanalizace Blovice - Luční ulice - po osazení kanalizace Kanalizace Blovice - pokládka kanalizaceKanalizace Blovice - pokládka kanalizace Kanalizace Blovice - přivaděč do shybkyKanalizace Blovice - přivaděč do shybky Kanalizace Blovice - betonáž čerpací stanice u zámkuKanalizace Blovice - betonáž čerpací stanice u zámku
Kanalizace Blovice - pažení výkopuKanalizace Blovice - pažení výkopu        
1_2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.